E Okul Sosyal Etkinlik Modülü Nasıl Yapılır?

E okul sosyal etkinlikler nerede?

Merhaba Arkadaşlar e okul sosyal etkinlik modülünde e okul girişi yaptıktan sonra okul kurum işlemleri kısmından sosyal etkinlik modülüne ulaşabiliriz. Burada iki bölüm bulunmakta birincisi öğrencilere kulüp tanımladığımız bölüm, ikincisi sosyal etkinliklerin eklendiği bir bölüm.

E okul sosyal etkinlik modülü nedir?

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği gereği, bu alanlardaki sosyal etkinlik çalışmalarını kayıt altına almak için e – Okul Sistemi içerisinde Sosyal Etkinlik Modülü oluşturulmuştur. Sosyal Etkinlik Modülü, bu etkinliklerin kayıtlı, ölçülebilir veri haline getirilmesini amaçlar.

Sosyal etkinlik bilgilendirme formunu kim doldurur?

Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1) okulun sosyal etkinlik kurulu başkanı tarafından onaylanmalıdır.

Sosyal etkinlikler ne zaman doldurulur?

Sosyal etkinlikler bölümü 2.dönem doldurulacak. Fakat birçok arkadaşımız 1.dönemden tamamladı olarak işaretlediği için ve düzeltme imkanı olmadığı için sistem üzerinde her ne kadar bizlere aktif gözüksede karne yazılımında o bölüm aktif değil.

Kültürel faaliyetler nelerdir?

Kültürel faaliyetler, bir yerin kültürünü belirtmek için düzenlenmiş olan etkinliklerdir. Kültürel faaliyet örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Nevruz kutlamaları
  • Rock festivali.
  • Tiyatro festivali.
  • Halk oyunları şenliği.
  • Türk halk müziği konseri.
  • Türk sanat müziği konseri.
  • Bilgi yarışması
  • Bahar şenliği.

Karnede sosyal etkinlik ne demek?

Sosyal etkinlikler; öğrencilerin öğrenci kulüpleri bünyesinde katıldıkları etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarınca düzenlenen/onaylanan merkezî etkinlikleri, öğrencilerin okul dışında velilerinin bilgisi dahilinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun

You might be interested:  Hangi Dersten Proje Ödevi Aldım E Okul?

Sosyal etkinlikleri kim onaylar?

(4) Sosyal etkinlikler kurulunun etkinliklerle ilgili planlama ve kararları, eğitim kurumu müdürünün onayından sonra yürürlüğe girer.

Sosyal etkinlik katılım belgesi nereden alınır?

E-OKUL ÜZERİNDEN DE ERİŞİM SAĞLANACAK Böylece 2017’de pilot uygulaması yapılan, bu yılın ikinci döneminden itibaren ülke genelinde kayıtları tutulan sosyal etkinlikler, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine belge şeklinde de verilecek. Ayrıca sosyal etkinlik belgelerine e-okul üzerinden de erişim sağlanabilecek.

Sosyal etkinlik girişi nasıl silinir?

Sosyal Etkinlik girişi menüsünden silinecek etkinliği seçip kaydet butonunun solunda yer alan silme butonundan siliniyor.

Sosyal etkinlik ne demek?

sosyal etkinlik, -ği Bilgilendirme, yardımlaşma, eğlendirme gibi toplum veya grup yararına düzenlenen etkinlik, sosyal faaliyet. Sosyal iktisadi gönencin ençoklandığı üretim ve/veya tüketim düzeyi, diğer bir deyişle sosyal marjinal faydanın sosyal marjinal maliyete eşit olduğu durum.

Sosyal etkinliklerin amaçları nelerdir?

İlkokullarda yapılan sosyal etkinliklerin amacı, derslerin yanı sıra öğrencilerde güven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, yeni ilgi alanları oluşturmak ve beceriler kazandırmaktır. Bu amaca yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulüpleri, belirlenmiş sosyal etkinlikleri yürütür.

Sosyal etkinlik merkezleri ne demek?

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlar ve toplum hizmeti çalışmalarında okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulübünde gerçekleştirdikleri etkinliklerdir.

Sosyal etkinlik karnesine ne yazılır?

Sosyal etkinlik belgelerinde, öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okulda, ilçede, ilde, bölgede, ulusal veya uluslararası düzeyde katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, tasarladıkları ürünler ayrıntılı döküm halinde yer alacak.

10 sınıf sosyal etkinlik dersi nedir?

Sosyal etkinlik dersi, öğrencileri değişik alanlarda, ders içi ve ders dışı uygulamalı çalışmalarla destekleyip, sosyal duyarlılığı olan, çevre ve doğa bilinciyle yoğrulmuş, kültür ve sanat bilinciyle donanmış, üreten ve yenileyen geçmişin değerlerini günümüzle birleştiren bireyler olarak yaşama adım atmalarını

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *