FAQ: E Okul Sosyal Etkinlikler Tamamladı Nasıl Yapılır?

E okul sosyal etkinlikler nerede?

Merhaba Arkadaşlar e okul sosyal etkinlik modülünde e okul girişi yaptıktan sonra okul kurum işlemleri kısmından sosyal etkinlik modülüne ulaşabiliriz. Burada iki bölüm bulunmakta birincisi öğrencilere kulüp tanımladığımız bölüm, ikincisi sosyal etkinliklerin eklendiği bir bölüm.

Karnede sosyal etkinlik ne demek?

Sosyal etkinlikler; öğrencilerin öğrenci kulüpleri bünyesinde katıldıkları etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarınca düzenlenen/onaylanan merkezî etkinlikleri, öğrencilerin okul dışında velilerinin bilgisi dahilinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun

Sosyal etkinlik girişini kim yapar?

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlar ve toplum hizmeti çalışmalarında okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulübünde gerçekleştirdikleri etkinliklerdir.

Sosyal etkinlik öğrenci veri girişi nasıl temizlenir?

Sosyal Etkinlik girişi menüsünden silinecek etkinliği seçip kaydet butonunun solunda yer alan silme butonundan siliniyor.

Kültürel faaliyetler nelerdir?

Kültürel faaliyetler, bir yerin kültürünü belirtmek için düzenlenmiş olan etkinliklerdir. Kültürel faaliyet örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Nevruz kutlamaları
 • Rock festivali.
 • Tiyatro festivali.
 • Halk oyunları şenliği.
 • Türk halk müziği konseri.
 • Türk sanat müziği konseri.
 • Bilgi yarışması
 • Bahar şenliği.
You might be interested:  E Okul Öğrenci Girişi Nasil Yapilir?

Sosyal etkinlikler ne zaman doldurulur?

Sosyal etkinlikler bölümü 2.dönem doldurulacak. Fakat birçok arkadaşımız 1.dönemden tamamladı olarak işaretlediği için ve düzeltme imkanı olmadığı için sistem üzerinde her ne kadar bizlere aktif gözüksede karne yazılımında o bölüm aktif değil.

Sosyal etkinlik karnesine ne yazılır?

Sosyal etkinlik belgelerinde, öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okulda, ilçede, ilde, bölgede, ulusal veya uluslararası düzeyde katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, tasarladıkları ürünler ayrıntılı döküm halinde yer alacak.

Sosyal etkinlik ne demek?

sosyal etkinlik, -ği Bilgilendirme, yardımlaşma, eğlendirme gibi toplum veya grup yararına düzenlenen etkinlik, sosyal faaliyet. Sosyal iktisadi gönencin ençoklandığı üretim ve/veya tüketim düzeyi, diğer bir deyişle sosyal marjinal faydanın sosyal marjinal maliyete eşit olduğu durum.

10 sinif sosyal etkinlik dersi nedir?

Sosyal etkinlik dersi, öğrencileri değişik alanlarda, ders içi ve ders dışı uygulamalı çalışmalarla destekleyip, sosyal duyarlılığı olan, çevre ve doğa bilinciyle yoğrulmuş, kültür ve sanat bilinciyle donanmış, üreten ve yenileyen geçmişin değerlerini günümüzle birleştiren bireyler olarak yaşama adım atmalarını

Sosyal etkinlik katılım belgesi nereden alınır?

E-OKUL ÜZERİNDEN DE ERİŞİM SAĞLANACAK Böylece 2017’de pilot uygulaması yapılan, bu yılın ikinci döneminden itibaren ülke genelinde kayıtları tutulan sosyal etkinlikler, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine belge şeklinde de verilecek. Ayrıca sosyal etkinlik belgelerine e-okul üzerinden de erişim sağlanabilecek.

Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanı kimdir?

MADDE 6 – (1) Sosyal etkinlikler kurulu, eğitim kurumu müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunda danışman öğretmen olarak belirlenen öğretmenler arasından eğitim kurumu müdürünün belirlediği üç öğretmen, öğrenci kulübü temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri iki

Bireysel etkinlikler nelerdir?

Bireysel etkinlik, çocuğun kendi başına yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlar. Bu etkinlikler, çocukların bireysel ilgi, gereksinim ve yeteneklerini ve gelişim özelliklerini dikkate alarak onların potansiyel gelişimlerini desteklemek amacıyla planlanan etkinliklerdir.

You might be interested:  Sık sorulan: Okul Servis Araçları Nereye Şikayet Edilir?

Öğrenci Etkinlik Merkezi nedir?

Öğrenci Etkinlikleri Merkezi, öğrencilerin eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinin yanı sıra, demokratik ve özgür bir ortamda bir araya gelmeleri, üniversitenin çağdaş bir yükseköğretim kurumu olarak gelişmesine katkıda bulunmaları, gereksinimlerini üniversitenin birimlerine duyurmaları, sosyal, kültürel ve sportif

Sosyal faaliyetler neler olabilir?

Sosyal ve Akademik Etkinlikler Yaratıcı Drama, Yabancı Dil Kulüpleri, Akıl Oyunları, Yazar Atölyesi, Satranç vb. çeşitli alanlarda oluşturulan kulüpler öğrencilerin sosyalleşmesine ve belli bir alanda kendilerini geliştirmesine katkı sağlarlar.

Sosyal ve eğitsel faaliyetler nelerdir?

Okulunuzda yapılan eğitsel sosyal veya kültürel etkinlikler

 • Geziler,
 • Eğitim amaçlı seminerler,
 • Gidilen fuarlar, tarihi ve kültürel geziler,
 • Eğlenceye yönelik aktiviteler,
 • Sportif aktiviteler,
 • Çocuk Esirgeme Kurumlarına ziyaretler,
 • Sınıf piknikleri gibi sıralanabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *