FAQ: Okul Aile Birliği Toplantısı Ne Zaman Yapılır?

Okul aile birliği okul için neler yapabilir?

Amacı, okula ve öğrenciye hizmettir. Okul Aile Birliği, şikâyet ve önerileri yazılı olarak kabul eder; OAB Başkanı aracılığı ile okul yönetimine sunar. Okul Aile Birliği, belirlenmiş sosyal sorumluluk projelerinde okul adına aktif görev alır. Toplantılarda alınan kararlar, çoğunluğun katılımı ile imza altına alınır.

Okul aile Birliği toplantısına kimler katılabilir?

Genel kurul, katılan üyelerle toplanır ve bunların çoğunluğu ile karar alır. Okul öğrenci kurulu/ okul öğrenci meclisi/onur kurulu başkanları ile her sınıf seviyesinden seçilen birer temsilci öğrenci, genel kurula gözlemci olarak katılabilir.

Okul aile birliği toplantıları yapılacak mı?

MEB, kademeli şekilde okulları açmasının ardından, okul aile birliği toplantılarının da yapılabileceğini duyurdu. Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantılarının, yönetmeliğe göre her yıl ekim ayı sonuna kadar; yeni açılan okullarda ise, okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde yapılması gerekiyor.

Okul aile Birliği gelirleri nelerdir?

Okul Aile Birliği gelirleri, Milli Eğitim Temel Kanunu 16. maddesi 2. fıkrasında belirtilen “okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere” amir hükmü doğrultusunda harcanır. Harcamalar, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır, alım sürecini Yönetim Kurulu kararları belirler.

You might be interested:  FAQ: Yüksek Okul Nasıl Yazılır?

Okul aile birliği para alıyor mu?

Okul Aile Birliği Üyeleri ve Başkanı Maaş Alır Mı? Okul aile birliği üyeleri ve seçilen başkan herhangi bir maaş veya ek ücret almamaktadır. Okul aile birliği öncelikle okul ile veli arasındaki kopukluğu gidermek amacıyla toplanır ve herhangi bir gelir kaygısı bulunmaz.

Kimler okul aile birliği başkanı olamaz?

Birden çok öğrencinin velisi olan kişi aynı anda birden fazla okulda Okul Aile Birliği üyesi olabilmekle beraber, birden çok öğrencinin velisi olan kişi aynı anda birden fazla okulda Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkan veya üyeliği yapamaz.

Okul Aile Birliği Genel Kurulu Nasıl Yapılır?

MADDE 10 – (1) Genel kurul toplantısı aşağıdaki şekilde yapılır: a) Genel kurula katılacak üyeler toplantı katılım cetvelini imzalar. b) Toplantının açılışı birlik başkanı tarafından yapılır. c) Açık oyla veli üyeler arasından bir divan başkanı ve bir kâtip seçilir. ç) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni

Okul aile birliğine kaç öğretmen seçilir?

Yönetim Kurulu Sayısı ve Özellikler: Okul aile birliklerinde Milli Eğitim Bakanlığının belirttiği gibi 5 asil, 5 yedek üye ve, denetleme kurulu üyeliği için de velilerden 1 asil 1 yedek,öğretmenlerden 2 asil 2 yedek üye seçilir.

Veli toplantısı yapmak zorunlu mu?

MEB’in Okul- Veli iş Birliği konulu genelgesine göre; okullarda veli toplantıları yapılmak zorundadır.

Okul Aile Birliği Toplantısı online yapılabilir mi?

28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 18.00’de Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu Aile Birliğinin Olağan Genel Kurul toplantısı Koronavirüs Salgını nedeniyle daha sonra duyuracağımız Zoom linki üzerinden online olarak yapılacaktır.

Okul Aile Birliği seçimi nasıl yapılır?

a) Genel kurula katılacak üyeler toplantı katılım cetvelini imzalar. b) Toplantının açılışı birlik başkanı tarafından yapılır. c) Açık oyla veli üyeler arasından bir divan başkanı ve bir kâtip seçilir. ç) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir.

You might be interested:  FAQ: Okul Servislerini Nereye Şikayet Edebiliriz?

Okul Aile Birliği ne demek?

Okul aile birliği, okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenci velileri ve isterlerse öğrenci anne ve babalarının oluşturduğu bir birliktir. Bu birliğe bütün veliler ve okulun yönetici ve öğretmenleri üye kaydedilir.

Okul aile birliği para harcamaları nasıl yapılır?

Birlik başkanının bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı yetkilidir. Hiç bir zaman yetkili olmayan kişiler ve okul yöneticileri birlik hesabından para çekemez. Ödemeler yetkili kişilerin bankaya verecekleri yazılı talimatla alacaklıların hesabına havale yolu ile de yapılabilir.

Okul Aile Birliği hangi defteri nasıl tutulur?

İŞLETME DEFTERİ (GELİR-GİDER DEFTERİ ) NEDİR? Okul Aile Birliği yönetmeliği doğrultusunda okula yapılan bağış ve yardımların banka kayıtlarına uygun bir şekilde belirli bir düzen doğrultusunda kayıt altına alındığı matbu bir defterdir.

Okul aile birliği gelir gider defterini kim onaylar?

Bu defterlerden gelir gider defteri dışında olanlarının notere tasdiki zorunlu olmayıp okul müdürlüklerince onaylanır. Bu defterlerden sadece yönetim Kurulu karar defteri notere onaylattırılır, bunun dışındaki defterler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *