FAQ: Okul Kantin Ihaleleri Nasıl Alınır?

Okul kantin ihaleleri nasıl yapılır?

usulü teklif alınarak ve son teklifler üzerinden anlaşma sağlamak suretiyle yapılır. Kapalı Zarf Usulü ile yapılan artırma ihalelerinde geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Okul kantin belgesi nasıl alınır?

Kantin işletmeciliğini yapmak istiyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı 113 Saatlik Kantin işletmeciliği eğitimi alarak sertifika alabilirsiniz ya da MYK Aşçılık ya da Pastacılık 4. Seviye belge alarak çıraklık eğitim merkezlerinden Kantin işletmeciliği sertifikasına sahip olabilirsiniz.

Kimler kantin işletebilir?

KANTİN İŞLETMECİLİĞİ kursuna küçük işletme ve hazır gıda alanında faaliyet göstermek isteyen kişiler katılabilir.

Okul kantin ihalesini kim yapar?

Kantin ihaleleri Okul Aile Birliği yönetmeliği 20/3.Maddesi hükmü doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununa göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak ihale komisyonunca yapılacak ihale ile kiraya verilir.

Okul kantin ihaleleri kaç yıllık?

Madde 6 – İş bu sözleşmenin süresi bir yıl olup bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa en fazla 5 yıl süreyle uzatılabilir.

Okul kantinlerinde ne satılabilir?

Kantinlerde bu ürünlerin yerini alacaklar:

  • Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar.
  • Kuru meyveler.(30 gr., kaplamasız ve şeker katkısız)
  • Kuruyemişler.(30 gr, soslanmamış, tuzsuz, kabuksuz)
  • İçme suyu.
  • Süt, (UHT/Pastörize)
  • Taze sıkılmış meyve ve sebze suyu.(250 ml’den az)
  • Yoğurt (100-150 gr, paketli)
  • Ayran.
You might be interested:  Okuyucular soruyor: Ücretli Öğretmene E Okul Şifresi Nasıl Verilir?

Kantin işletme belgesi nedir?

Kantincilik Kursu ise kantin işletmecisi mesleğini yürüten ve ya yürütmek isteyen bireylerin, Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı 113 saatlik Kantin İşletmeciliği Eğitimi sonunda alması öngörülen sertifikadır. (Kurs bitirme belgesidir.)

Iş yeri açma belgesi nasıl alınır?

İşyeri açma belgesi almak için lise eğitiminin anadolu meslek ya da meslek lisesi standartlarına sahip okullardan mezun olmuş kişilere verilmektedir. Lise mezuniyetinin yanında 2 yıllık meslek yüksekokullarından birinden mezun olan adaylar için de sınavsız işyer açma belgesi alma şansı sunulmaktadır.

Kantin belgesi sınavı ne zaman?

Kalfalık Ustalık Uygulama Sınavları Merkezimizde 7-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Teorik sınavlar e sınav merkezlerinde yapılacaktır. Sınava girecek adaylar sınava giriş belgelerini 28– 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Merkezimizden mutlaka almaları gerekmektedir.

Kantin işletmeciliği ustalık belgesi nasıl alınır?

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kantin işletmeciliği kalfalık belgesi nasıl alınır?

Kantin işletmeciliğini yapmak istiyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı 113 Saatlik Kantin işletmeciliği eğitimi alarak sertifika alabilirsiniz ya da MYK Aşçılık ya da Pastacılık 4. Seviye belge alarak çıraklık eğitim merkezlerinden Kantin işletmeciliği sertifikasına sahip olabilirsiniz.

Kalfalık Belgesi nasıl alınır?

Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Örgün Yada Yaygın Eğitim Okul Ve Kurumları İle 5580 Sayılı Örgün Öğretim Kurumları Kanununa Göre Açılmış Kurumlardan Yada Yurt Dışından Alınmış Belgeler İle Sınavla Kalfalık Belgesi Alınabilir.

Okullarla birlikte kantinler açılacak mı?

Okul kantinlerinin 13 Mart 2020’den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, “Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim’de açılmasına karar verilmiştir” denildi

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Okul Müdürü Nereye Şikayet Edilir?

Okullarda okul aile birlikleri hangi yasal dayanakla kurulmuştur?

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Okul aile birliğinde kimler bulunur?

Okul Aile Birliği, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu 7 asil, 6 yedek üyeden, Bunlar okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler arasından seçilen bir asil bir yedek üye ve veliler arasından seçilen 4 asil 4 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu ise 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *