FAQ: Okul Kütüphanesi Nasıl Kurulur?

Okul kütüphaneleri nedir?

Öz: Okul kütüphaneleri, bünyesinde yer aldığı öğretim kurumunun eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek için gerekli her türlü bilgi kaynağını sağlayan, düzenleyen ve etkin bir şekilde hizmete sunan bilgi merkezleridir.

Okul kütüphane kaç metrekare olur?

MADDE 11? (1) Kütüphane bina ilke ve standartları şunlardır: a) Bakanlıkça yaptırılacak kütüphane binalarının yer seçiminde nüfusun en az 50.000 olma koşulu aranır. b) Bakanlıkça yaptırılacak kütüphane binalarının alan büyüklüğü şube kütüphaneleri için en az 500 m2, merkez kütüphaneler için en az 1.200 m2 olmalıdır.

Okul kütüphanede kitaplar nasıl sınıflandırılır?

Dewey Onlu Sınıflandırma Sistemi (Dewey Decimal Classification – DDC) olarak bilinen bu yöntem bugün en yaygın kullanılan kütüphane sistemi. Dewey’nin geliştirdiği sistemde, on ana başlık ve bunların alt başlıkları üzerinden kitaplara belirli numaralar veriliyor ve kitaplar buna göre raflara diziliyor.

Bir kütüphane nasıl olmalı?

İdeal kütüphanede her bir raf, okurun kolunun uzanacağı seviyededir, uzanımından daha yüksek ya da alçak değildir, ideal kütüphane, akrobat gerektirmez. İdeal kütüphane hiçbir zaman fazla sıcak ya da fazla soğuk değildir. İdeal kütüphane, etiketlemeden düzenler. İdeal kütüphanenin hiçbir bölümü nihai değildir.

You might be interested:  Okul 15 Tatil Ne Zaman 2018?

Kütüphane kartı nasıl yapılır?

Giriş kartı almak isteyen kişinin, kütüphaneye gelerek kayıt bölümüne başvurması, bağlı olduğu kurum veya kuruluştan alınmış kimlik belgesini göstererek, kullanıcı giriş formunu doldurup imzalaması gerekir. Başvuran kişinin dijital fotoğraf makinesi ile fotoğrafı çekilerek, giriş kartı kendisine teslim edilir.

Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi Komisyonu kimlerden oluşur?

oluşur. Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimini yapacak komisyon; okul müdürünün başkanlığında, ilgili zümre başkanları, kütüphanecilik kulübü danışman öğretmeni, kütüphanecilik kulübü temsilcisi, okul-aile birliğinden bir üye, okul öğrenci meclisi başkanı, kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulur.

Okul kütüphane kaç m2 olmalı?

Okulların zemin katında z- kütüphane için ayrılacak alanın anaokulu ve ilkokullarda 60-70 m2, ortaokullarda 70-80 m2, ortaöğretim kurumlarında 80-100 m2 ‘den az olmamalıdır. 5.3. Z- Kütüphane kurulan okulun ana giriş kapısının yanında uygun bir yere ‘Bu Okulda Z- Kütüphane Bulunmaktadır” ibareli bir levha asılacaktır.

Kütüphane en az kaç m2 olmalı?

Nüfusu en az 3.000 olan yerleşim birimlerinde bir şube kütüphanesi kurulur. Madde 12- Bakanlıkça yaptırılacak kütüphane binalarının alan büyüklüğü şube kütüphaneleri için en az 500 m2, merkez kütüphaneler için ise en az 1.200 m2 olmalıdır.

Halk kütüphaneleri kime bağlı?

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk, çocuk, ihtisas kütüphanelerinin hizmetlerine ilişkin ilkeleri kapsar.

Kütüphanelerde kaynakların büyük harfler ve rakamlar kullanılarak sınıflandırıldığı sisteme kısaca ne ad verilir?

Yer numarası (callnumber): Belirli bir kaynağın kütüphanedeki yerini tanımlayan ve kütüphane koleksiyonu içindeki organizasyonunu sağlayan harf ve/veya rakam grubu. Fırat Üniversitesi Kütüphanesi ‘nde Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılmaktadır. Yer numaraları hem katalogda listelenir hem de kitabın sırtına yazılır.

Kitaplık neye göre dizilir?

Alfabetik olarak, yazara ya da kitap isimlerine göre yapılan kitaplık yerleştirme sistemi en yaygın olan tarzdır. Kitapları konularına göre de ayırabilirsiniz. Edebi eserler bir tarafa, tarih, politika ve diğer konular başka bir tarafa konulabilecek şekilde düzenleme yapabilirsiniz.

You might be interested:  Sık sorulan: Okul Sitesine Video Ekleme?

Kitaplara demirbaş numarası nasıl verilir?

Kitapların demirbaş defterine kayıtlarında bir numaradan başlanır ve sıra ile her kitaba ayrı demirbaş numarası verilir. Ayrıca her kitap mutlaka yatay çizgilerden ikisinin arasına yazılır.

Kütüphanenin içinde neler olur?

Kitaplar, süreli yayınlar, elektronik veritabanları, patentler, raporlar, DVD ve BluRay yayınlar, standartlar, elektronik veritabanları, danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, yıllık, almanak vb.), haritalar, istatistikler, TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları vb. birçok tür ve biçimde yayınlar kütüphane koleksiyonlarında

Evde kütüphane nasıl oluşturulur?

İşte ALGEDRA tarafından evinizde bir kütüphane oluşturmak için 10 ipucu:

  1. Nereye yerleştireceğinizi seçin:
  2. Kaç kitabınız olduğunu belirleyin:
  3. Renkleri seçin:
  4. Bir mobilya planı oluşturun:
  5. Kitap raflarının güvenli olduğundan emin olun:
  6. Home ofis ile alan paylaşma:
  7. Uygun aydınlatmayı takın:

Kütüphane aydınlatması nasıl olmalı?

Kütüphanelerde, kitaplık bölümünde 200 lüks aydınlatma seviyesi ve okuma bölümünde 500 lüks aydınlatma seviyesi, 0,60 ortalama düzgünlük değeriyle birlikte istenmektedir. Seçilecek ışık kaynaklarında, kamaşma sınır değeri 19 olarak alınmalı, renksel geriverim indeksi 80 ve üzerinde olmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *