FAQ: Okul Müdür Yardımcılığından Nasıl Istifa Edilir?

Okul müdürü istifa ederse ne olur?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin “Yöneticilik görevinden ayrılma” başlıklı 34. maddesinde; “(1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda

İstifa eden müdür yardımcısı müdür olabilir mi?

Yönetici iken istifa yolu ile yöneticiliği bırakanlar istifa ettikleri tarih itibariyle 1 yıl geçmeden tekrar yönetici olamazlar.

Müdür yardımcısı istifa etmeden öğretmen olarak tayin isteyebilir mı?

müdür yardımcılığı yapıyor olmanız tayin istemenize engel olmaz. Müdür yardımcılığından istifa ederseniz öğretmenlik görevinize kendi okulunuzda dönebilirsiniz. 3 yıllık çalışma süreniz de yanmaz.

Istifa eden okul müdür tekrar atanır mı?

Bu madde metnindeki; “Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumun atanır.

Müdür Baş Yardımcısı Nasıl Olunur?

Okul Müdür Başyardımcısı ve Okul Müdür Yardımcısı Olma Şartları 2021

  1. a) Yükseköğretim mezunu olmak.
  2. b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
  3. c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
  4. ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.
You might be interested:  Soru: Okul Müdürlüğüne Izin Dilekçe Örneği?

Müdür Yardımcısı Müdür Başyardımcılığına başvurabilir mi?

Yönetmelikte müdür yardımcılığı ve başyardımcılık aynı şartlara bağlı bir şekilde aynı maddede tanımlandıklarından başvuruda bulunabileceklerdir. Yani adaylar müdür başyardımcılığını müdür yardımcılığı kadrosu imiş gibi değerlendirebilirler.

Sınıf öğretmeni ortaokulda müdür yardımcısı olabilir mi?

– Türkçe, İlköğretim Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji öğretmenleri Ortaokullara yönetici olabilecekler. Liselere yönetici olamayacaklar. Yani öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak hükmü uygulanacak. Yani öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak hükmü uygulanacak.

Müdür yardımcısı il içi tayin isteyebilir mi?

Cevap: Öğretmenlerden, Klavuzun 7. maddesindeki “Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma süre şartı aranmaksızın yer

2021 müdür yardımcılığı sınavı ne zaman?

2021 YILI İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ ( MÜDÜR, MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VE MÜDÜR YARDIMCISI ) 2021 yılı ilk defa yönetici görevlendirme sözlü sınavı 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında ilimiz muş merkez öğretmenevi ve akşam sanat okulunda yapılacaktır.

Yönetici atama iptal edilebilir mi?

İlk defa yönetici görevlendirme ( atama ) sürecinden sonra ikinci defa yöneticiliğe yapılacak yeniden yönetici görevlendirme ( atama ) kapsamında yapılacak duyurularda; yöneticiliği sonradan boşalan eğitim kurumlarına yönetmeliğe göre, duyuruda yer verilemeyeceğinden atama yapılamayacak ve atananlar iptal edilecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *