FAQ: Okul Öncesi Bep Nasıl Hazırlanır?

BEP dosyası nasıl hazırlanır?

BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur:

  1. Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması,
  2. Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi.
  3. Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi.
  4. Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi.

Hangi öğrenciler için BEP hazırlanır?

BEP, özel gereksinimli olarak belirlenen öğrenciler için hazırlanır. Ve her özel gereksinimli öğrenci için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Yani özel gereksinimli olarak tanımlanmış her öğrenci bireyselleştirilmiş eğitimler için uygundur.

MEB BEP nedir?

BEP: Özel eğitim gerektiren her bir çocuk için yazılı olarak hazırlanan; bireyin, ailenin, öğretmenin ihtiyaçları doğrultusunda destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır. eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel eğitim sınıfı vb.)

Kaynaştırma BEP nedir?

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin farklı gelişim alanlarında yapabildiklerini dikkate alarak, kazandırılacak davranışların neler olduğu, bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi yöntemlerle ve ne kadar sürede kazandırılacağını belirten, gerekli destek eğitim hizmetlerini içeren, içinde ailesinin de

BEP içerisinde neler yer alır?

BEP ‘in içerisinde; öğrencinin mevcut performans düzeyi, bu düzeyden hareketle öğrenciye kazandırılması amaçlanan davranışlar (kısa dönemli ve uzun dönemli hedefler), bu davranışların nerede, ne kadar zamanda, hangi araçlarla ve hangi yöntemlerle kazandırılacağı gibi bilgiler yer almaktadır.

You might be interested:  Okul Aile Birliği Ne Yapar?

Okul BEP Kurulu kimlerden oluşur?

3 BEP Geliştirme Birimi Kimlerden Oluşur? BEP geliştirme birimi üyeleri; BEP geliştirme birim başkanı,( Okul Müdürü/Müdür Yardımcısı) Varsa gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, Sınıf öğretmeni, Branş öğretmenleri, Rehber öğretmen-psikolojik danışman Öğrenci velisi ve Öğrenciden oluşur.

Her dersten BEP hazırlanır mı?

Öğrencinin aldığı her ders için BEP hazırlanır. Bu BEP ‘ler toplu halde öğrenci dosyasında bulunur. Hiyerarşik bir sıra izlemeyen, üniteli derslerde her ünitenin bir uzun dönemli amacı ve bu uzun dönemli amacın kısa dönemli amaçla- Öğrencinin aldığı her ders için BEP hazırlanır.

BEP öğrenci ne demek?

Bir özel eğitim programıdır. Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak, belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.

BEP in felsefesi nedir?

BEP ‘ İN AMACI Çocuğun eğitsel değerlendirmesini yaparak, tüm gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini ve gereksinimlerini belirlemek; aynı zamanda çocuğun tüm gelişim alanlarında sahip olduğu becerileri dikkate alarak uygun eğitim ortamlarına yerleştirmek ve çocukların uygun eğitim almalarını sağlamaktır.

Kaynaştırma eğitimi kimlere verilir?

KİMLERE UYGULANIR? Kaynaştırma eğitimi ile özel gereksinimli çocuklar kendi akranlarıyla birlikte eğitim alabilmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların yeteneklerini doğru kullanabilmesi ve normal hayata karışması için kaynaştırma eğitimi alabilir.

Kaynaştırma öğrencisi okuldan atılır mı?

(MEB OÖE ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği madde 12/ 5) Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula yapılır.

Kaynaştırma öğrencisi ne demektir?

Kaynaştırma raporu; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin, IQ düzeyi 60-90 arasında olan, dikkat dağınıklığı ve özel öğrenme güçlüğü çeken atipik otizm tanılı öğrenciler için verdiği bir belgedir.

You might be interested:  Soru: Hangi Okul Hangi Mahalleden Öğrenci Alıyor?

Kaynaştırma öğrencilerinin planından kim sorumlu?

Eğer öğrencinin dersine branş öğretmeni giriyorsa o branş öğretmeni de kaynaştırma öğrencisine kendi dersi için kazanımları içeren BEP planı hazırlamalıdır. Kısacası BEP hazırlamak kaynaştırma öğrencisinin dersine giren tüm öğretmenlerin görevidir.

BEP in yararları nelerdir?

9. BEP bireyi bağımsız yaşama hazırlar.

  • Öğretime nereden başlayıp sırasıyla neyin, nasıl, ne süreyle öğretileceği konusunda öğretmeni yönlendirir.
  • Öğretmen için bir plan ve kılavuz görevi görür.
  • Ölçme-değerlendirme daha kolay olur.
  • Öğretmeninin alternatif geliştirmesini sağlar.

Bireysel ders nedir?

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin gelişim alanlarından birini veya tümünü içeren, bireyin öncelikli ihtiyaçlarına ve geliştirilebilir eğitsel özelikleri temel alınarak hazırlanmış bireysel eğitim planının, alanda uzman olan eğitimcisi tarafından uygun ortamda bir seans boyunca birebir olarak uyguladığı eğitim türüdür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *