FAQ: Okul Rehberlik Programı Nasıl Hazırlanır?

E rehberlik modülüne nasıl girilir?

e – Rehberlik Modülü’ne https://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel şifre ile giriş yapılır.

Okul rehberlik programını kim hazırlar?

Her öğretim yılı başında, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, çalışma bölgelerinde bulunan okullar için, taslak çerçeve programı hazırlar ve okullara gönderir.

Rehberlik il Çerçeve Programı hangi kurum tarafından hazırlanır?

Rehberlik ve araştırma merkezleri, rehberlik öğretmeni olmayan okul ve kurumlarda rehberlik planının hazırlanmasında müşavirlik eder, planlanan çalışmalar Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu tarafından yürütülür.

Rehberlik çerçeve planı kim hazırlar?

Madde 50 – Psikolojik danışman aşağıdaki görevleri yapar: a) İl çerçeve programını temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin İhtiyaçlarına göre hazırlar.

E rehberlik haftalık plan zorunlu mu?

S20) Haftalık planda bütün saatleri doldurmak zorunlu mu? C20) Böyle bir zorunluluk yoktur. Rehberlik öğretmeni istediği kadar çalışma ekleyebilir. Ancak zorunlu bir durum olmadıkça programa uyulması gerekmektedir.

E rehberlik OBM nedir?

OBM, öğrencilerde sigara, alkol, bağımlılık yapıcı madde ve riskli internet kullanımına yönelik ikincil önleme perspektifiyle geliştirilmiş Türkiye’nin ilk ve tek okul temelli müdahale programıdır.

Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu kimlerden oluşur KPSS?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine Yürütme Komisyonu

  • Yılda en az 3 defa toplanır.Eylül, Şubat, Haziran.
  • Başkan, Okul müdürüdür.
  • Müdür yardımcısı katılır.
  • Ne kadar psikolojik danışman varsa alayı katılır.
  • En az bir tane her sınıf düzeyinden sınıf öğretmeni katılır.
  • Okul aile birliği temsilcisi katılır.
You might be interested:  Hızlı Cevap: 2018 Okullar Ne Zaman Açıldı?

Sınıf rehberlik programını kim hazırlar KPSS?

Sınıf Düzeyinde Rehberlik Programı Sınıf rehber öğretmen hazırlar.Okul rehberlik programından bağımsız değildir.Okul rehberlik programının bir parçasıdır.

Okul rehberlik yürütme komisyonunda kimler bulunur?

(2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu eğitim kurumu müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur: a) Eğitim kurumunda görevli müdür yardımcıları. b) Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar. c) Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf düzeyinden seçilecek en az birer temsilci.

Yerel hedefi kim belirler?

Yerel hedefler Bakanlık tarafından yayınlanan Hedef Listesi’nden (Ek-2) belirlenir. Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu, yerel hedefleri belirlerken ilin ihtiyaçlarını ve önceki eğitim-öğretim yılının verilerini dikkate alır.

Rehberlik dosyası nedir?

Sınıf Rehberlik Dosyası, Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından hazırlanan ve yıl boyunca yapılacak çalışmaların içerisinde yer aldığı bir plan klasörüdür.

Rehberlik Programı Nedir?

Rehberlik ve psikolojik danışma programı bireyi tanıma, bilgi verme, konsültasyon, psikolojik danışma, sevk (havale etme), yerleştirme ve izleme gibi etkinlik ve servislerin tümünü içeren kapsamlı bir programdır.

Rehberlik Araştırma Merkezinde kimler çalışır?

Kurumda özel eğitim öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar çalışmaktadır. RAM ‘da çalışan personel, hafta için 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmasına rağmen kurumda, okullardaki “yaz tatili” ve “sömestre tatili” uygulanmamaktadır.

Rehberlik öğretmeninin görevleri nelerdir?

Her öğrenci için bireysel başarı değerlendirmesi yapmak, Öğrencilerin sınav stresini yönetmelerine destek olmak, Mesleki branş belirlemesi için öğrencilere rehberlik yapmak, Okulla ilgili ya da bireysel problem yaşayan öğrencilere yardımcı olmak, gerektiği takdirde başka bir uzmana yönlendirmek.

Okul psikolojik danışmanı kimdir?

Psikolojik danışman, üniversitelerin Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, bölümlerinden mezun olan ve dört yıllık lisans eğitimi alan kimselerdir. Psikolojik danışmanlar, bireysel ve grup danışmaları yapar, testler uygular ve sorunların kaynağını ortaya çıkarmaya çalışır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *