Hızlı Cevap: Dilekçe Nasıl Yazılır Okul Için?

Bir dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Üç sınıf dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe Yazmak: Dilekçeler Nasıl Yazılır?

 1. Çizgisiz A4 Kağıdına Yazın.
 2. Dilekçeyi Vereceğiniz Kurum ve Makamı Yazmalısınız.
 3. Kendini Tanıtma ve Sorun-Talebi Dile Getirme.
 4. Saygı İfadesiyle Sonlandırma.
 5. Tarih Yazma.
 6. Ad-Soyad Bilgisinin Yer Alması
 7. İmza Atmak.
 8. İletişim Bilgilerini Yazmayı Unutmayın.

Okulda dilekçe nedir?

Belirli kurumlara istek, öneri, şikayet gibi talepleri iletmek için yazılan belgelere dilekçe denir. Bazı talep ve problemleri çözmek adına yazılan dilekçede yazım ve noktalama kuralları, üslup, imza ve tarihin nereye atılacağı büyük öneme sahiptir.

Dilekçe nasıl yazılır kurallar?

DİLEKÇE NASIL YAZILIR? DİLEKÇE YAZIM KURALLARI

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Mahkemeye dilekçe nasıl yazılır?

DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

 1. – Mahkemenin adı.
 2. –Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 3. –Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 4. –Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
 5. –Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
You might be interested:  Okuyucular soruyor: Okul Ne Zaman Bitecek Sayaç?

Bilgisayarda nasıl dilekçe yazılır?

Bilgisayarda hazırlanan dilekçe 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Yazı koyu olmayan standart siyah renkte olmalıdır. ➢ Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır. ➢ İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır.

Dilekçe nasıl yazılır Türkçe ödevi?

Dilekçe, temiz ve düzgün bir kâğıda, daktilo ya da bilgisayarla veya siyah ya da mavi mürekkepli bir kalemle yazılır. Dilekçenin verileceği makamın adı ve yeri, kâğıda ortalanarak yazılır. Makam ve yer adları iki şekilde yazılabilir: Makam ve yer adını oluşturan kelimelerin tamamı büyük harfle yazılır.

Dil Anlatım dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe yazarken dikkat edilecek hususlar:

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe nasıl verilir?

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

 1. Davacının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgileri.
 2. Avukata vekalet vermişse, vekilin adı, soyadı, adresi,
 3. Davalının adı, soyadı, adres bilgileri.
 4. Dava konusu, açıklamalar, deliller, hukuki sebeper.
 5. İmza.

Sınav dilekçesi için okula gitmek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı son alınan kararla sınava katılıp katılmama konusunda öğrencilere tercih hakkı sundu. Yüz yüze sınav muafiyeti için velilerin imzalı dilekçesinin okula teslim edilmesi gerekiyor.

Dilekçe isim nereye yazılır?

Yaygın kullanıma göre tarih, metnin bitiminden sonra bir aralık boşluk bırakılarak aynı satıra yazılır. Ad, Soyad ve İmza: Metnin bitiminden sonra, sağ alta, dilekçe sahibinin adı, soyadı yazılır.

Üniversiteye mazeret dilekçesi nasıl yazılır?

bölümü ……………………. numaralı öğrencisiyim. 20…/20… Güz/Bahar döneminde aşağıda kodları ve adları belirtilen derslerin ara sınavlarına / final sınavlarına mazeretimden ötürü katılamadım, bu dersler için mazeret sınavı hakkımı kullanmak istiyorum. Mazeretimi bildiren belgelerim ektedir. Gereğini saygılarımla arz ederim.

You might be interested:  Soru: Okul Ne Zaman Tatil 2017?

Üst makama dilekçe nasıl yazılır?

Resmi usullere göre ‘ üst ‘, ‘ast’a yazı yazarken ‘Rica ederim’ ibaresini kullanıyor; tam tersi durumlarda ise ‘Arz ederim’ deniliyor. Bu nedenle vatandaşlar için de kamu kurumlarına dilekçe verirken ‘Arz ederim’ ibaresini kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Üst makama verilen dilekçelerde hangi ifade kullanılmalıdır?

durumu bilgilerinize arz ederim.”, Üst makamın bir işlemi başlatması ya da bir sorunu çözmesi isteniyorsa “Gereğini saygılarımla arz ederim.”, Yapılacak olan bir işlem için izin isteniyorsa ” İzninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle dilekçe yazısı son bulmalıdır.

Dilekçe nasıl yazılır kağıt düzeni?

Dilekçede Sayfa Düzeni Dilekçelerin soldan delinip dosyalandığı durumda dilekçenin okunması zorlaşmaktadır. Bu sebeple ek olarak soldan 1-1,5 cm kadar fazladan delgeç mesafesi bırakılmalıdır. Biçimsel olarak kusursuz bir dilekçede; soldan ve üstten 3,5 veya 4, sağdan ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *