Hızlı Cevap: Okul Normları Ne Zaman Belirlenir?

Norm kadro fazlası nasıl olunur?

Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde hizmet puanı esas alınmaktadır. Hizmet puanı en düşük öğretmen norm fazlası olarak değerlendirilir. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda hizmet süresine bakılır. Hizmet süresi en az olan öğretmen norm fazlası olarak değerlendirilir.

Norm fazlası öğretmen nasıl belirlenir 2020?

Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

Öğretmen norm kadro nedir?

Norm Kadro, kamu kurum ve kuruluşlarının, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için, olması gereken (ne daha görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için, olması gereken (ne daha az, ne de daha fazla) personel kadrosunun nitelik ve sayısal yönüyle belirlenmesidir.

Okul normuna nereden bakılır?

Öğretmenler; http://kontenjan.meb.gov.tr/ linkine girerek karşılarına gelen ekranda MEBBİS kullanıcı adı ve Şifrelerini girdiklerinde sisteme girmiş olacaklar. Sisteme girildikten sonra Kurum Bilgileri tıklanırsa norm bilgileri görülebiliyor.

Norm kadro nasıl düşer?

Bazı okul/kurum yöneticileri ders yükü, 42 saatten fazla 57 saatten az olduğunda yani 42 saatin üstünde olan 15 saatten az olan arta kalan saatlere de norm vermekte olup daha sonra yapılan hata fark edilince de bir sonraki norm kadro çizelgelerinin tespit zamanında düzeltme yoluna gidilmekte, bu arada okul/kuruma

You might be interested:  FAQ: Kelebeğin Oluşumu Okul Öncesi Nasıl Anlatılır?

Öğretmen norm fazlası olunca ne olur?

Kısacası her yerleşim yeri ve her ilçe kendi arasında değerlendirilerek tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar yapılır. Kısacası bir ilçede tercihte bulunan norm kadro fazlası var ise aynı branştan tercihte bulunan başka bir ilçeden atama yapılamaz.

Norm fazlasi kim olur?

Norm fazlası öğretmen tespitte temel kriter;hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere belirlenir. Bu nedenle bir okula son gelen öğretmen norm fazlası olmayıp puanı en az olan öğretmen norm fazlasıdır.

Sözleşmeli öğretmenlerin norm fazlası olma durumu var mı?

Sözleşmeli öğretmenlerin norm fazlası olarak tespitinde, kadrolu öğretmenlerden farklı bir kıstas uygulanmaktadır. Kadrolu öğretmenler, hizmet puanı kıstasına göre norm fazlası ilan edilirken, sözleşmeli öğretmenler mevzuat hükmü gereğince “atama esas puan”a göre norm fazlası ilan edilmektedir.

Sözleşmeli öğretmenlerden kim norm fazlası olur?

O görüş yazısına göre; sözleşmeli öğretmenler arasında ihtiyaç fazlası öğretmen sırasıyla atamaya esas sözlü puanı daha düşük olandan başlamak üzere belirlenir, puanının eşitliği durumunda KPSS puanı daha düşük olanın, eşitlik bozulmaz ise sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayanın ihtiyaç fazlası olarak

Norm durumu ne demek?

Yerleşmiş olan ilke ya da yasa durumu, kural olarak benimsenmiş düzgü. Fransızcadan gelen bir kelime olarak norm çok fazla bilinmeyen ancak merak edilen sözcükler arasında yer almaktadır.

Ücretsiz izinde olan öğretmen norm fazlası olur mu?

4-Aylıksız ( ücretsiz ) izinde olan öğretmenler norm fazlası olur mu? Cevap: Hayır olmaz. Aylıksız izinde olan öğretmenler norm fazlası durumunda değerlendirilmeyeceklerdir.

Norm kadro sayısı nasıl belirlenir?

Norm kadro belirlenirken asgari kadro sayısı üzerinden gidilecektir. Asgari kadro sayınızı da norm olarak belirleyebilirsiniz. 3 olan asgari kadro sayısını 1 artırarak normu 4 olarak belirleyebilirsiniz. En fazla iki katına artırabilirsiniz.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Okul Öncesi Öğretmenliği Maaş?

Normlara nereden bakılır?

Norm Fazlası Olup Olmadığınızı Hemen Öğrenebilirsiniz. Öğretmenlerin Norm Kadro Fazlası olup Olmadıklarını kontenjan.meb.gov.tr adresinden yada okul müdürlükleri tarafından öğrenebilirler.

Kontenjan meb ne demek?

Bir kuruluşun veya bir kimsenin seçip almakta yararlanabileceği ölçü, sayı. Yani üniversite ve liselerde kontenjan o okulun alabileceği öğrenci sayısını ifade eder. Ayrıca MEB ‘de e okul uygulamasında sınavlı/sınavsız okul boş kontenjanlar sorgulanabiliyor.

Bölge normu nasıl öğrenilir?

Bölge normu hesaplanırken A dersinin tüm okullardaki saatleri toplanır çıkan sayı 21 e bölünür. Böylece 21 saat dersi olan her okula norm tahsis edilir. Örneğin 65 saat varsa 3 norm (21+21+21+2=65) verilir. 2 saat artar. Bu şekilde her 21 saate bir norm verildikten sonra tabii ki okullardan saatler artar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *