Okul Müdürlüğüne Nasıl Dilekçe Yazılır?

Okul müdürlüğüne satranç kursu açılması için nasıl dilekçe yazılır?

Sayın okul müdürlüğüne okulumuzda satranç kursu yoktur. Satranç kursu açılmasını istiyoruz.Görevlilere bildirilmesini ve satranç kursu açılmasını istiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Çünkü;Hem istiyoruz ve okulumuzda çok iyi satranç oynayan kişiler var.

Okulda dilekçe nedir?

Belirli kurumlara istek, öneri, şikayet gibi talepleri iletmek için yazılan belgelere dilekçe denir. Bazı talep ve problemleri çözmek adına yazılan dilekçede yazım ve noktalama kuralları, üslup, imza ve tarihin nereye atılacağı büyük öneme sahiptir.

Diploma icin dilekce nasil yazilir?

Okulunuzun ……………………….. nolu öğrencisi olarak mezun oldum ve almış olduğum diplomamı kaybettim. Diploma kayıp ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere, diploma yerine geçen Diploma Kayıt Örneğinin düzenlenmesi için; Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Dil Anlatım Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe yazarken dikkat edilecek hususlar:

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Dilekçe adres nereye yazılır?

Adres: Dilekçelerde, verilecek cevapların ilgilisine ulaştırılabilmesi için dilekçe sahibinin tam adresi, metindeki satırların hizasından başlamak üzere sol alta yazılır. Adres yazımında mahalle için (Mah.), sokak için(Sok.), numara için(Nu., No.), apartman(Apt.), telefon(tel.) şeklinde kısaltma yapılabilir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Sivil Okul Ne Demek?

Mahkemeye dilekçe nasıl yazılır?

DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

 1. – Mahkemenin adı.
 2. –Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 3. –Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 4. –Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
 5. –Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

Ilkokul 3 sınıf dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe Yazmak: Dilekçeler Nasıl Yazılır?

 1. Çizgisiz A4 Kağıdına Yazın.
 2. Dilekçeyi Vereceğiniz Kurum ve Makamı Yazmalısınız.
 3. Kendini Tanıtma ve Sorun-Talebi Dile Getirme.
 4. Saygı İfadesiyle Sonlandırma.
 5. Tarih Yazma.
 6. Ad-Soyad Bilgisinin Yer Alması
 7. İmza Atmak.
 8. İletişim Bilgilerini Yazmayı Unutmayın.

Sınav dilekçesi için okula gitmek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı son alınan kararla sınava katılıp katılmama konusunda öğrencilere tercih hakkı sundu. Yüz yüze sınav muafiyeti için velilerin imzalı dilekçesinin okula teslim edilmesi gerekiyor.

Iyi bir dava dilekçesi nasıl yazılır?

Yazılan dilekçe ortalanmalı, sayfada belli bir ahenk içinde durmalıdır. Dosya numarası, davacı, davalı, vekili, konu, açıklamalar kısımları aynı hizada ve yine koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır. Yine hukuki sebepler, deliller ve talep kısmı sol aynı hizada koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Diploma kayıt örneği nereden alınır?

MADDE 74 – (1) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulunu 2012 yılından önce bitiren ve zamanında okuldan diplomasını alamayan veya kaybedenlerden; belgenin talep edildiği okulun bulunduğu ilde yaşayanlar okul müdürlüğüne, farklı bir ilde bulunanlar ise bulundukları il/ilçe millî eğitim

Mezuniyet dilekçesi nedir?

Yani düzenli öğrencilik dışında bir sebep ile normal akademik takvime uymayan bir şekilde mezuniyet hakkı kazanan ve mezuniyetinin tescilini ve diplomasını almak isteyen öğrenciler mezuniyet talebi dilekçesi ile Üniversitede ilgili makama başvuru yapabilirler.

Üniversiteden diploma nasıl alınır?

Diploma alabilmeniz için, ilk önce Okulunuz öğrenci işlerinden ilişik kesip İLİŞİK KESME BELGESİNİ almalısınız. İlişik kesme belgesini aldıktan sonra 3 farklı şekilde diplomanızı alabilirsiniz. 1) İlişik kesme belgesini şahsen diploma bürosuna getirerek diplomanızı alabilirsiniz.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Okul Yıkım Kararı Nasıl Alınır?

Tarih nereye yazılır?

İç bölgenin sağ üst kısmına dilekçenin tarihi GG.AA.YYYY biçiminde yazılır. Sol alt bölgeye de dilekçeyi yazan kişinin adresi yazılır. Adres yazarken posta kodu biliniyorsa mahalle yazmaya gerek yoktur. Adres açık olmalıdır.

Kime dilekçe yazılır?

➢ Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılır. Kişilere hitaben dilekçe yazılmaz. ➢ Üst makam alt makamdan isterken rica eder, alt makam ise üst makamdan isterken arz eder.

Gereğini arz ederim nereye yazılır?

bilgilerinize arz ederim

 1. resmi işlemlerde üst makamlara yazılan herhangi bir yazının sonuna eklenmesi gerekli görülen cümle.
 2. doğrusu ” bilgilerinizi arz ederim “dir.
 3. bilgilerinizi arz ederim in doğru kullanımı.
 4. üst makama: bilgilerinize arz ederim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *