Okul Müdürü Ne Yapar?

Okul müdürü ne kadar maaş alır?

Okul müdürleri göreve ilk başladıkları anda 3 bin 100 lira maaş alırlar. Bu maaş ile göreve başlayan okul müdürleri deneyim ve tecrübe kazandıkça ortalama 5 bin 600 lira maaş alırlar. Görevlerinde hızla ilerleyen okul müdürleri ilerleyen zamanlarda 7 bin 990 lira maaş alma imkanına sahip olurlar.

Okul yönetimi ne yapar?

MADDE 77- (1) Okul yöneticileri; öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve çevreye eğitim ve öğretimde liderlik yapar, verimliliğin artırılmasına, ekip ruhunun oluşturulmasına, okulun çevreyle bütünleşmesine ve kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar, okulu hizmete hazır durumda bulundurur.

Okul yöneticisi ne demek?

Çünkü bir okulda amaçların gerçekleştirebilmesi için eğitim ve diğer personeli örgütleyen, etkileyen, yönlendiren, koordine eden ve denetleyen okul yöneticisidir (Gürsel, 2003). Okul yöneticisi okulu, amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte yöneten kişidir.

Okul yönetiminin asıl işi nedir?

Okul yönetiminin öncelikli sorumluluğu okulu fiziksel ve psikososyal risklere karşı güvenli hale getirmektir. Okulda görev yapan tüm çalışanların ilgili mevzuata göre görev ve sorumluklarını öğrenmesi sağlanmalıdır.

Müdür maaşı ne kadar?

Bu durumda maaşlara yapılan 812 liralık zamdan sonra bir Genel Müdür maaşı 15 bin 726 liraya yükseldi. Şube Müdürlerine ise mevcut maaşları üzerinden 427 liralık bir zam yapıldı. Buna göre 2021 Temmuz zammından sonra Şube Müdürü maaşı 8 bin 266 liraya yükseldi.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: E Okul Ortalama Nasıl Hesaplanır 2019?

Okul müdürleri ne kadar ek ders alır?

ek ders görevi verilebilir. “hükümlerine göre eğitim faaliyetleri, yetiştirme kurslarında görevli okul yöneticilerine ders yılı içinde haftada 10 saat, yarıyıl ve yaz tatillerinde ise 44 veya 30 saat ek ders ücreti ödenir.

Okul yöneticilerinin okul içindeki çalışmaları nelerdir?

Okul müdürü, yönetiminden sorumlu olduğu kurumda, Milli Eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Okul müdürünün diğer önemli görevleri, güvenlik protokolleri ve acil müdahale prosedürlerini geliştirmektir.

Okul yöneticisi olmak hangi sorumlulukları gerektirir?

Taymaz’ın aktarmalarına göre Kaya(1993:134) okul yöneticilerinin şu yeterliklere sahip olması gerektiğini belirtmiştir; okulun amaçlarını ve felsefesini açıklamak, okulun politikasını saptamak ve tanıtmak, okul etkinlikleri için ihtiyaçları karşılamak, okulda katılımcı ve demokratik yönetimi geliştirmek, okulda kişiler

Okul nasil bir örgüttür?

Okulu diğer örgütlerden ayıran özellikler: • Okul örgütünün en önemli ve açık özelliği, üzerinde çalıştığı hammaddenin toplumdan gelen ve topluma giden insan oluşudur. Okulda çatışma halinde olan çeşitli değerler bulunur. Okul; ürünü, değerlendirmesi güç olan bir örgüttür. Okul büroktatik bir kurumdur.

Okul yöneticisinin davranışları nelerdir?

Çağdaş okul yöneticisi, etkili iletişim becerisine sahip, liderlik özellikleri baskın, dili doğru ve güzel kullanabilen, felsefe, matematik, uygarlık tarihi eğitimi görmüş, yabancı dil bilen, iletişim teknolojisine hakim, bilgiyi yöneten, beden ve ruh yönünden sağlıklı, eğitime inanmış yöneticidir (Açıkalın,1995: 6).

Okul çalışanları kimlerden oluşur?

Müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler, memurlar ve hizmetliler okuldaki görevlileri oluşturur. Müdür, okuldaki bütün işleri yönetir; müdür yardımcıları, müdüre işlerinde yardımcı olur. Memur okulun resmî ve idari yazışmalarıyla ilgilenir.

Okul müdürü nasıl davranmalı?

Okul müdürü adaletli, dürüst ve güvenilir olmalıdır. İnsanların hatalarını araştırmayan, öfkesine yenik düşmeyen, hataları affedici, vicdan, merhamet, sabır sahibi ve yol gösterici olmalıdır. Ulaşılabilir, hesap verebilir, gerektiğinde özür dilemesini de bilen biri olmalıdır.

You might be interested:  Soru: E Okul Şifresi Nasıl Verilir?

Yönetim Nedir okul yönetimi?

Öğretim çalışmalarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, bütçenin hazırlanması, verilen ödeneğin harcanması, okul binasının bakımı vb. işlerin tümüne verilen ad.

Okulun sosyal görevi nedir?

Okulun en bilinen ve en temel özelliği ise bireylere kültür aktarımı yaparak, toplumsal norm ve değerleri öğreterek bireyleri toplumsallaştırmaktır. Böylelikle topluma bağlı bireyler yetişecek, toplumun bir arada tutulması kolaylaşacaktır.

Okul yönetimi boyutları nelerdir?

Marland (2001), okul yönetiminin anahtar boyutlarının; program, eğitici, ruhani liderin rolü, personel destekleme, değerlendirmenin kullanımı ve bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı olduğunu belirtmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *