Okuyucular soruyor: Okul Zümre Başkanı Kim Olur?

Okul Zümre Başkanı nasıl seçilir?

MADDE 15 – (1) İl sınıf/alan zümreleri; aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan ilçe zümre başkanlarından oluşur. (2) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından, gönüllü olan çıkmaz ise yapılacak seçimle aralarından birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Aynı şekilde yedek başkan seçilir.

Tek öğretmen olunca zümre başkanı kim?

Cevap: Alanında tek öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulunda Öğretmen Zümre başkanı Okul müdürü veya görevlendireceği Müdür yardımcısı Yedek Başkan olarak tanımlanır.

Ilkokullarda zümre başkanı kim olur?

Ancak ilkokullarda zümreler; aynı sınıfı okutan öğretmenler ile varsa o sınıfta/sınıflarda derse giren alan öğretmenlerinden oluşur. Ayrıca ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinden her sınıf seviyesinde sınıf zümre başkanı ve varsa aynı alan öğretmenlerinin her birinin alan zümre başkanı seçilir.

Okul Zümre Başkanlığı nedir?

Madde 16- Zümre başkanı; aynı dersin veya birbirine yakın derslerden meydana gelen grupların öğretiminde görevli öğretmenlerin başkanıdır. Başkanı bulunduğu ders veya derslerle ilgili eğitim-öğretim etkinliklerinin planlı bir şekilde yapılmasından sorumludur.

Zümre başkanı kaç yıllığına seçilir?

Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak toplantıda, eylül ayından itibaren geçeri olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer.

You might be interested:  Soru: E Okul Hangi Sınıf?

Okul Zümre Başkanı ne demek?

Madde 17- Zümre başkanı; aynı dersin veya birbirine yakın derslerden meydana gelen grupların öğretiminde görevli öğretmenlerin başkanıdır. Başkanı bulunduğu ders veya derslerle ilgili eğitim-öğretim etkinliklerinin plânlı bir şekilde yapılmasından sorumludur.

Tek Sınıf Öğretmeni Zümre Yapar Mı?

İlçede alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı yapılmaz. Bu öğretmenler alanları ile ilgili il zümresine katılırlar ve alınan kararları yıllık çalışma programlarında belirtirler. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir.

Okul Zümre toplantısına müdür yardımcısı katılır mı?

İlkokullarda alan öğretmenleri, kendi alanlarındaki ilçe ve il zümre toplantılarına katılır. Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır.

Zümre öğretmenleri kimlerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin (08/10/2013- 28789 RG) zümre Öğretmenler Kurulu ile ilgili 95. Maddesinde (Değişik: 21/07/2012 – 28360 RG) “ Zümre öğretmenler kurulu, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğret- menleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise

Şöke kimler katılır?

(2) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde yapılır.İhtiyaç hâllerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır.

Zümre Toplantı tutanağını kim hazırlar?

Toplantılar, ilgili il/ilçe millî eğitim müdürü veya müdürün, görevlendireceği il/ilçe, millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının yönetiminde yapılır.

Rehber öğretmen zümre toplantısına katılır mı?

Mevzuat, zaman, emek ve kaynak açısından değerlendirildiğinde rehber öğretmen /psikolojik danışmanların MEB Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi gereğince eğitim kurumları, ilçe ve il düzeyinde oluşturulan sınıf/alan zümreleri toplantılarına katılmalarının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.”

You might be interested:  FAQ: E Okul Hangi Okula Kayıtlıyım 2018?

Zümre öğretmenler kurulu ne iş yapar?

Zümre öğretmenler kurulu; müdürün ve zümre başkanının vereceği görevlerle birlikte aşağıda belirtilen görevleri yapar: 1-Öğretimiyle görevli oldukları ders plânlarının yapılmasını ve öğretmenlerin uygulamada birlik içinde hareket etmelerini sağlar.

Zümre demek ne demek?

Zümre isminin anlamı nedir diye yaptığımız araştırmalarda aşağıdaki sonuçlara ulaştık. 1. Topluluk, takım, grup, camia.

Şube öğretmenler Kurulu Toplantısı ne zaman yapılır?

Şube öğretmenler kurulu toplantısına aynı sınıfta görev yapan öğretmenler ile gerekli görüldüğünde rehber öğretmen, veli, sınıf başkanı ve sınıf temsilcisi katılabilir. ikinci dönemin ya birinci yada ikinc haftasında yapılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *