Sık sorulan: Demokratik Bir Okul Nasıl Olmalıdır?

Demokratik okul ve sınıf ortamı nasıl olmalıdır?

Öğrenciler, dayanışma içinde olmalı, birbirine dostça ve sorumluluk duygusuyla davranmalı, hoşgörülü olmalıdır. Bunun için okullarda öğrenci toplulukları olmalı sınıf başkanlığı, eğitsel kollar, ilgili akademik ve yönetim kurullarında öğrenci temsilcilerinin bulunması zorunlu hale gelmelidir.

Demokratik okul modeli nedir?

Demokratik okul (Almanca: Demokratische Schule), aşağıdaki kriterleri yerine getiren, alternatif bir okul olarak tanımlanır: Okulda bir arada yaşama konusunda mümkün olduğu kadar çok konu, öğrencilerin ve öğretmenlerin her biri bir oy hakkına sahip olacak şekilde taban demokrasisi temelinde düzenlenir.

Bir okulu demokratik yapan şeyler nelerdir?

Böyle bir okulda yetişerek demokratik kültürle donanan bireyin temel özelliklerinden bazıları şöyledir:

 • Başkalarının fikirlerine saygı gösterir.
 • Grup halinde çalışmada ehliyetlidir.
 • Hoşgörülüdür.
 • Geçimlidir.
 • Görevinin bilincindedir.
 • Sorumluluklarını yerine getirir.
 • Önerilerde bulunmada inisiyatifini gösterir.

Demokratik bir sınıf ortamı nasıl olmalıdır?

Demokratik bir sınıf ortamında öğretmen, ne yetkeci, ne de serbest bırakıcı olmamalıdır. Öğrenci sınıf kurallarının belirlenmesinde söz hakkına sahip olmalı, ödül veya ceza nedeniyle değil, işini yapmanın gerçek yararlarını bilerek ve bunun süreçlerine katılarak işine güdülenmelidir.

Demokratik sınıf ne demek?

Demokratik sınıf, yapıcı öğretmen ve öğrenci ilişkilerinin sergilendiği bir ortamdır. Öğretmen sınıftaki aktör olarak, demokratik sınıf ortamının oluşturulmasında önemli bir role sahiptir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Dgs Hangi Okul Kaçıncı Sınıftan Başlatıyor?

Demokratik bir devletin temel özellikleri nelerdir?

Demokratik Devletin Özellikleri

 • İktidarları belirli süreler için seçimler yoluyla halk belirler.
 • Seçimlerde yarışacak adaylar eşit şartlarda yarışır.
 • İnsanların seçim hakları yasalarla güvence altına alınmış olmalı.
 • Çoğulculuk esastır. Fakat her düşüncenin kendini ifade ve temsil etme şansı vardır.

Demokratik ne demek tarih?

Sosyal eşitsizliği yok etmeye çabalayan yönetim; Fırsat eşitliği sağlamaya çalışan yönetim; Kamu hizmetinde bulunmak için halkın desteğine dayanan yönetim.

Waldorf felsefesi nedir?

Waldorf eğitim yaklaşımı 1919 yılında Rudolf Steiner tarafından geliştirilmiştir. Waldorf yaklaşımı eğitimi bir sanata dönüştürmeyi amaç edinen bütüncül bir yaklaşımdır. Çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açılardan dengeli bir biçimde ve çok yönlü olarak gelişebilmesini amaçlar.

Demokratik eğitim ortamı nedir?

Demokratik eğitim, demokrasinin ilke ve kurallarının, insan hak ve özgürlüklerinin eğitim ve öğretim programlarında açık ya da örtük hedeflere dönüştürülüp, öğrenme yaşantıları yoluyla bireylere uygulamalı olarak kazandırıldığı eğitimdir.

Demokratik haklar nelerdir?

Yaşama hakkı, güvenlik hakkı, köle olmama veya zorla çalıştırılmama hakkı, işkence edilmeme hakkı başlıca temel haklardır.

Çatal sistemi nedir?

Zümreler/sınıflar arasında toplumsal hareketlilik çok kısıtlı olduğu için okullar arasında da geçişlilik mümkün değildi. Zümre/Sınıf toplumunun okul sistemine “paralel sütunlar sistemi ” denmektedir. Bu toplum tipinin okul düzenine “ çatal sistemi ” denmektedir.

Okul yönetimi nasıl olmalı?

Okul müdürü adaletli, dürüst ve güvenilir olmalıdır. İnsanların hatalarını araştırmayan, öfkesine yenik düşmeyen, hataları affedici, vicdan, merhamet, sabır sahibi ve yol gösterici olmalıdır. Ulaşılabilir, hesap verebilir, gerektiğinde özür dilemesini de bilen biri olmalıdır.

Demokratik öğretmen ne demektir?

Demokratik öğretmen genellikle hoşgörülü, öğrencilerin düşüncelerine değer veren, farklılıklara saygı duyan demokratik tutum ve değerleri benimsemiş kişi olarak bilinir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, demokratik öğretmen tanımları kendi demokrasi anlayışlarını ortaya koymak açısından da önemlidir.

You might be interested:  2019 E Okul Ne Zaman Kapanacak?

Demokratik ortamın özellikleri nelerdir?

Yani kararlarından bağımsız olmak, kendini iyi ifade edebilmek ve yaratıcı düşünmek için demokratik ortama ihtiyaç vardır. Bir Toplumun Demokrat Olabilmesi İçin; O toplumun baskıcı tutumlardan arınmış, her türlü ideolojik takıntılardan kurtulmuş, özgür ve bağımsız bireylerden oluşmuş olması gerekiyor.

Sınıf dışı etkenler nelerdir?

Sınıf Yönetiminin Sınıf Dışı Değişkenleri

 • 1.Uzak Çevre. Çevre değişkenleri bir davranışın güdüleyicisi olabileceği gibi, engelleyicisi de olabilir. Bu iki yönlü etki, hem yakın, hem de uzak çevreden gelir.
 • Yakın Çevre. “Öğrenci ve okul çevresinin kültür yapısı sınıfı etkiler.
 • Aile. Eğitim ailede başlar.
 • 4.Okul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *