Sık sorulan: Okul Müdür Yardımcısı Normu Nasıl Belirlenir?

Müdür yardımcısı norm fazlası nasıl belirlenir?

MADDE 36 – (1) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı daha az olandan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir.

Kaç öğrenciye bir müdür yardımcısı verilir?

müdür norm kadrosu verilir. a) 101’e kadar 1, b) 101 ve daha fazlası için 2, Öğrenci sayısı: b) 101 ve daha fazlası için 2, müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

Kaç öğrenciye ikinci müdür yardımcısı verilir?

MADDE 7- (1) Anaokullarında, öğrenci sayısı; a) 100-501’e kadar 1, b) 501 ve daha fazlası için 2, müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

Müdür başyardımcısı kadrosu hangi okullarda olur?

Müdür başyardımcısı norm kadrosu Madde 7 – Kapsama dahil okul ve kurumlardan; a) Yatılı veyapansiyonlu okullara, b) Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan; 1) Her türdeki anadolu liselerine, 2) Fen liselerine, 3) Çok programlı liselere, c) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere

You might be interested:  Okuyucular soruyor: E Devlet Okul Kaydı Nasıl Yapılır?

Norm fazlası öğretmen müdür yardımcısı olabilir mi?

1.2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 2.1. Bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası durumunda olan müdür yardımcıları başvuracaktır.

Okullarda norm kadro neye göre belirlenir?

Branşa ya da alana ait olan toplam ders sayısı dikkate alınmak suretiyle norm kadro hesaplama işlemi yapılmaktadır. Tabii bu durum genel olarak öğretmenlik için gerçekleşir ve saat üzerinden öğretmen sayısı ile belirlenir.

Özel Eğitim Uygulama Okuluna kimler idareci olabilir?

– Özel Eğitim Bölümü, -Zihin Engelliler Öğretmenliği, -Görme Engelliler Öğretmenliği, Dolayısıyla Özel eğitim okul türlerine yönetici olarak hem özel eğitim öğretmenleri hem de bu okullarına haftalık ders çizelgesinde yer alan alanların alan öğretmenleri atanabilir.

Okulda kaç öğrenciye rehber öğretmen verilir?

Ardından MEB, yönetmelikte yaptığı düzenlemeyle 150 öğrenciye ulaşan anaokullarında bir rehber öğretmen görevlendirilmesine olanak sağladı. Norm Kadro Yönetmeliği, özel okullarda 100 öğrenciye, devlet okullarında ise her 500 öğrenciye bir rehber öğretmen düşecek şekilde düzenlendi.

Norm kadro hesaplaması nasıl yapılır?

Norm kadro hesaplanırken o branşa ya da alana ait toplam ders saati sayısı dikkate alınır. Branş öğretmenleri için norm hesaplanırken;

  1. 6-31 saate kadar 1,
  2. 31-42 saate kadar 2,
  3. 42’den fazla olması halinde her 21 saat için 1 norm verilir.

Okul norm kadroları ne zaman belirlenir?

Bu işlemlere göre öğretmenlerin branşlarındaki ders yükü ve norm kadro öğretmen sayısı öğretmenlere tebliğ edilecek ve 2020-2021 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere 21.10.2020- 04.11.2020 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadroları güncellenecektir.

Müdür başyardımcılığı geri gelecek mi?

Değişecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği’ne göre Müdür Başyardımcılığı kadrosu geri geliyor. Milli Eğitim Bakanlığının taslak halinde sunduğu Yönetici Atama Yönetmeliği’ne göre geçtiğimiz yıllarda kaldırılan Müdür Başyardımcılığı kadrosu geri geliyor.

You might be interested:  FAQ: E Okul Bilgisayara Nasıl Indirilir?

Rehber öğretmen idareci olabilir mi?

MEB’in Yöneticilik Yönetmeliğindeki hatadan dolayı rehber öğretmenler hiç yönetici olamayacak. c) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.”

Müdür Yardımcısı kimler olabilir?

a) Yükseköğretim mezunu olmak. b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak. c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak. ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

Müdür Baş Yardımcılığı kalktı mı?

MEB 5 Şubat 2021’de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yayımladı. Daha önce kaldırılan Müdür Başyardımcılığı da yönetmelikte yer aldı. MEB’in temel yaklaşımı müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı kadrolarının eşdeğer olduğu noktasındadır.

Okullarda hizmetli normu nasıl belirlenir?

Yardımcı Hizmetler sınıfı; Hizmetli kadroları; Taşımalı ilköğretim okulları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okulları hariç, tüm okul/kurumlarda derslik sayısı; 10’a kadar 1, sonra gelen her 10 derslik için 1 kadro daha verilmek suretiyle okulların hizmetli kadroları belirlenir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *