Sık sorulan: Okul Normları Ne Zaman Güncellenecek?

Norm Kadro Güncellemesi Nasıl Yapılır?

1- Eğitim Kurumlarının Norm Kadro güncelleme iş ve işlemlerinde norm kadroya esas bilgiler e-okul üzerinden alındığından; kurum bilgileri veri giriş, norm bilgileri veri giriş, öğrenci bilgileri veri giriş ekranları üzerinden güncelleme iş ve işlemleri yürütülecektir.

Okul normuna nereden bakılır?

Öğretmenler; http://kontenjan.meb.gov.tr/ linkine girerek karşılarına gelen ekranda MEBBİS kullanıcı adı ve Şifrelerini girdiklerinde sisteme girmiş olacaklar. Sisteme girildikten sonra Kurum Bilgileri tıklanırsa norm bilgileri görülebiliyor.

Norm kadro kaç saat derse verilir?

Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır.

Norm fazlası öğretmen nasıl belirlenir 2020?

Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

2020 2021 Norm güncelleme ne zaman?

Bu işlemlere göre öğretmenlerin branşlarındaki ders yükü ve norm kadro öğretmen sayısı öğretmenlere tebliğ edilecek ve 2020 – 2021 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere 21.10. 2020 – 04.11. 2020 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadroları güncellenecek.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Meb Okul Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?

Birleştirilmiş sınıflarda öğretmen sayısı nasıl belirlenir?

(2) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan bir derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı; a) 10-21 ‘e kadar 1, b) 21 ve daha fazlası için 2, sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.” hükümlerine göre belirlenmektedir.

Normlara nereden bakılır?

Norm Fazlası Olup Olmadığınızı Hemen Öğrenebilirsiniz. Öğretmenlerin Norm Kadro Fazlası olup Olmadıklarını kontenjan.meb.gov.tr adresinden yada okul müdürlükleri tarafından öğrenebilirler.

Norm kadro fazlası nasıl olunur?

Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde hizmet puanı esas alınmaktadır. Hizmet puanı en düşük öğretmen norm fazlası olarak değerlendirilir. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda hizmet süresine bakılır. Hizmet süresi en az olan öğretmen norm fazlası olarak değerlendirilir.

Norm bilgisi nedir?

Norm, grup üyelerinin belirli bir bağlamda nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen kurallar veya ilkeler bütünü. Toplumbilimciler normları yazılı olmayan ve toplumun davranışlarına hükmeden anlayış olarak tanımlarken, ruhbilimciler ise daha genel bir tanımı benimserler.

4 norm kaç saat derse verilir?

Özetlersek artan ders yükü en az 20 saat olması halinde, ilave olarak 1 atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu verilir. Örneğin 220 saat olması durumunda 5 öğretmen, 219 saat ders olduğunda 4 öğretmen normu verilir.

Norm kadro sayısı nasıl belirlenir?

Norm kadro belirlenirken asgari kadro sayısı üzerinden gidilecektir. Asgari kadro sayınızı da norm olarak belirleyebilirsiniz. 3 olan asgari kadro sayısını 1 artırarak normu 4 olarak belirleyebilirsiniz. En fazla iki katına artırabilirsiniz.

Kaç saat derste norm fazlası olunur?

6 dahil 6 ila 30 saat ders varsa 1 öğretmen normu verilir. 31 saat dahil 31 ila 42 saat ders yükü varsa 2 öğretmen verilir. 42 saatten daha fazla ders varsa her 21 saat ders yükü için daha o branş için norm verilir.

Norm fazlasi kim olur?

Norm fazlası öğretmen tespitte temel kriter;hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere belirlenir. Bu nedenle bir okula son gelen öğretmen norm fazlası olmayıp puanı en az olan öğretmen norm fazlasıdır.

You might be interested:  Sık sorulan: Okul Ne Demektir?

Norm fazlası olan öğretmenler ne yapacak?

Bir ilçede tercihte bulunan norm kadro fazlası var ise aynı branştan bu ilçeye başka bir ilçeden atama yapılamaz. Bu değerlendirmeden sonra arta kalanlar olursa ilçeler arasında tercihte bulunan öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri yapılacaktır.

Öğretmen norm kadro nedir?

Norm Kadro, kamu kurum ve kuruluşlarının, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için, olması gereken (ne daha görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için, olması gereken (ne daha az, ne de daha fazla) personel kadrosunun nitelik ve sayısal yönüyle belirlenmesidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *