Sık sorulan: Okul Öncesi Günü Değerlendirme Zamanına Ne Yazılır?

Okul Öncesi günü değerlendirme zamanı nedir?

Günü Değerlendirme Zamanı; Çocukların günlerini planlamaları, planladıklarını uygulamaları ve gün sonunda da yaptıklarını değerlendirmeyi öğrenmeleri önemli bir kazanımdır. Bu nedenle, günün sonunda yine bütün grup bir araya toplanır ve günün değerlendirilmesi amaçlı sohbet edilir.

Okul öncesi günlük plan nedir?

– Günlük eğitim akışı, öğretmenin o gün yapacağı çalışmalara düzenli bir şekilde yer verdiği çerçeve bir plandır. Güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı ile beslenme ve dinlenme zamanı gibi rutin etkinlikleri içerir.

Betimleyici sorular nedir?

Betimleyici Sorular; Değerlendirmeye başlarken ilk olarak etkinlikte ne yapıldığı açıklanır. Böylece etkinliğin süreç olarak gözden geçirilmesi sağlanır. Etkinlikte ele alınan kazanım ve göstergelere yönelik sorular sorulabilir.

Duyuşsal sorular nelerdir?

Duyuşsal Sorular; Çocuklara etkinlik sırasında ne hissettikleri sorulur ve böylece hem kendi duygularının hem de başkalarının duygularının farkına varmaları sağlanır.

Okul öncesi etkinliklerde nelere dikkat edilmeli?

Etkinliği Planlama Bir etkinlikten diğerine geçerken etkinlikler arasında bağlantılar kurulmasına dikkat edilmelidir. Farklı öğretim yöntemlerine yer verilmelidir. Farklı kaynaklardan yararlanılmalıdır. Çocukların eğlenerek öğrenecekleri çeşitli eğitim ortamları oluşturmaya dikkat edilmelidir.

Okul öncesi eğitim programının özellikleri nelerdir?

Ortak Özellikler

 • Sarmaldır.
 • Dengelidir.
 • Esnektir.
 • Oyun temellidir.
 • Keşfederek öğrenme önceliklidir.
 • Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
 • Ailenin eğitime katılımı önemlidir.
 • Uyarlanabilir.
You might be interested:  Sık sorulan: 1. Sınıflar Için Okul Ne Zaman?

Okul öncesi serbest zaman kaç dakika?

Özyürek ve Aydoğan (2011) yaptıkları çalışmada, çalışma grubundaki okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin büyük bir bölümünün serbest zaman etkinliklerine 45-60 dakika ayırdıklarını belirtmişlerdir. Serbest zaman etkinliğinin süresi, çocuk grubuna göre değişiklik gösterecektir.

Okul öncesi kazanım ve göstergeler nedir?

Yani çocukların öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Kazanımlara dayalı olarak oluşturulmuş olan göstergeler genellikle kendi içinde basitten- karmaşığa, somuttan-soyuta ve birbirini izleyen aşamalar halinde sıralanarak belirlenen kazanımın gerçekleşmesine hizmet ederler.

Okul öncesi genel değerlendirmeye ne yazılır?

Okul öncesi günlük plan değerlendirme

 • Çocuğun gelişim düzeyine uygun mu?
 • Çocuklar etkinliklere katıldı mı?
 • Programdaki kazanımlara ulaşıldı mı?
 • Çocuklar eğlenceli vakit geçirdiler mi?
 • Çocuklar günlük yaşamda deneyim kazandılar mı?

Etkinlik planında neler yer alır?

etkinlik oluşturmak üzere alacağı kazanım ve göstergeleri, kavramları, alan gezilerini, özel gün ve haftaları, aile katılımı ve değerlendirme süreçlerini içeren bir çalışma planıdır.

Etkinlik türleri nelerdir?

Etkinlik Çeşitleri; Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri şeklindedir. Öğretmen ya da çocuklar tarafından yapılandırılmış/yarı yapılandırılmış/yapılandırılmamış etkinlikler sınıf içinde yapılabileceği gibi açık havada da yapılabilir.

Gelişim raporu ne demek?

Gelişim Raporu Nedir? Bilişsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim gibi alanlarda elde edilen tutum, bilgi, beceri, davranış gibi kazanımların bir özeti olması bakımından oldukça önemli olan gelişim raporları, okul öncesi eğitim kurumlarındaki amaçlı eğitim faaliyetlerinin tamamını kapsar.

Eğitim akışı nedir?

Günlük eğitim akışı, öğretmenin o gün yapacağı çalışmalara düzenli bir şekilde yer verdiği çerçeve bir plandır. Güne başlama zamanı, oyun zamanı,etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı ile beslenme ve dinlenme zamanı gibi rutin etkinlikleri içerir.

You might be interested:  Sık sorulan: Okul Sınavlarında Nasıl Başarılı Olunur?

Yapılandırılmış etkinlik ne demek?

* Yapılandırılmış Oyun Etkinlikleri: Çocukların gelişimsel ilerlemelerini desteklemek amacıyla kuralları başkası tarafından belirlenmiş oyun etkinliklerine küçük ve/veya büyük gruplarda katılımını sağlayan oyunlardır.

Okul öncesi eğitimin amacı nedir?

(1) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; (2) Onları ilk öğretime hazırlamak; (3) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak; (4) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *