Soru: E Okul Şök Kararlarına Ne Yazılır?

Sene Sonu Şök olur mu?

İlköğretim okullarında Yıl Sonu Şök İşlemleri MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır. İKY in 96. maddesinde Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur.

Şök planı nedir?

Genel olarak dönem içerisindeki eğitim öğretimin ilerleyişi için gerçekleştirilen bir toplantıdır. Genel adı, Şube Öğretmenler Kurulu Kararı (ŞÖKK) olan toplantının sonucunda, öğrencilerin durumu ve dönemin ilerleyişine yönelik kararlar alınmaktadır.

Şube Öğretmenler Kurulu kimler?

MADDE 35 – (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder.

Şök nedir ne zaman yapılır?

SINIFLAR ŞÖK TOPLANTISI 02/03/2020 SALI GÜNÜ 1. ÖĞLE ARASINDA TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR. 7. 8. SINIFLAR ŞÖK TOPLANTISI 03/03/2020 SALI GÜNÜ 1. ÖĞLE ARASINDA TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR.

Ortaokullarda Şube öğretmenler Kurulu ne zaman yapılır?

Ancak, okul öncesi eğitim kurumlan ile ilkokullarda sınıf/ şube öğretmenler kıırıılu oluşturulmaz. (2) Kurullar; ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ekim, şubat ve haziran ayları içerisinde, ortaöğretim kumullarında ise kasım ve nisan ayları içerisinde yapılır.

You might be interested:  FAQ: E Okul Nakil Işlemleri Ne Zaman Bitecek?

Zümre öğretmenler kurulunda kimler yer alır?

MADDE 12 -(1) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri: eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur. Ancak ilkokullarda zümreler; aynı sınıfı okutan öğretmenler ile varsa o sınıfta/sınıflarda derse giren alan öğretmenlerinden oluşur.

Şökk 2 ne demek?

habibocak. Şökk – 2: Herhangi bir dersten puanı 45 in altında olan.

Zümre toplantılarında ne yapılır?

Bir araya gelmenin amacı da o öğretmenlerin branşlarıyla ilgili sorunları konuşmaları, müfredata ilişkin görüş alışverişinde bulunmaları, konuların öğrenciye aktarımında veya kazanımların verilmesinde etkili yöntemler üzerinde durmaları ve o sezon boyunca yürütülecek ortak uygulamalar konusunda karar almaları içindir.

Öğretmenler Kurulu ne yapar?

Madde 76 – Öğretmenler kurulunda, öğretim işlerinin düzenli yürütülmesi, okulun düzen ve disiplin işleri, öğrencilerin eğitim ve yetiştirilmeleri, kanı (kanaat) notlarının incelenme ve onaylanması gibi öğretim ve eğitim işleri ile müdürün saptayacağı, Bakanlığın bildireceği konular üzerinde görüşmeler yapılır.

Öğretmenler Kurulu toplantısına kimler katılır?

İlkokullarda alan öğretmenleri, kendi alanlarındaki ilçe ve il zümre toplantılarına katılır. Meslekî ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici, eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre öğretmenler kuruluna katılır.

Zümre öğretmenler Kurulu ne zaman toplanır?

(4) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda, ayrıca ortaöğretim kurumlarında kasım ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş günü içinde yapılır.

Zümre öğretmenler kurulu ne demek?

Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

You might be interested:  Sık sorulan: E-okul Ne Zaman Kapanacak?

Ilkokulda Şube öğretmenler Kurulu var mı?

Sınıf/ şube öğretmenler kurulu ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında oluşturulur, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullarda oluşturulmaz. Bunun yanı sıra şube öğretmenler kurulunda bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü gereğince, öğrencilerin başarıları değerlendirilerek uygulanmak üzere karar defterine yazılır.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *