Soru: Okul Disiplin Kurulu Nasıl Oluşturulur?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı kimdir?

MADDE 188- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun başkanı, müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında müdürün görevlendireceği öğretmen üyelerden biri kurula Page 19 başkanlık eder.

Disiplin kurulu nasıl oluşur?

Toplu iş sözleşmesinin olmadığı işyerlerinde disiplin kurulu; kanaatime göre, işçiler arasında (işçi sayısına bağlı olarak) seçilecek en az bir işçi temsilcisi, insan kaynakları/personel müdürü ile işveren veya vekilinin bir araya gelmesi ile oluşmalıdır.

Disiplin kurulu kaç kişiden oluşur?

Disiplin kurulu: Madde 18 – Disiplin kurulu en az üç en çok beş üyeden oluşur.

Üstün nitelikler taşıyan öğrencilerin ödüllendirilmesine kim karar verir?

okul yönetimine bildirir. ödüllendirir veya ödüllendirilmesini disiplin kuruluna teklif eder. bağlanan konuları gerektiğinde disiplin kuruluna gönderebilir.

Öğrenciye kınama cezası verilirse ne olur?

Kınama yaptırımı, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir. Kınama cezası alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve onur belgesi verilmez. Yaptırım e-Okul sistemindeki öğrenci bilgileri bölümüne işlenir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Okul Öncesi Itfaiye Haftası Ne Zaman?

Öğrenci disiplin cezası ne zaman silinir?

Kamu görevinden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Disiplin Kurulu üyeleri kimlerdir?

a) Disiplin kurulu, dershane müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında dershanedeki kadrolu öğretmenler arasından öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek üç üyeden oluşur. Üç öğretmen de yedek üye olarak seçilir.

Disiplin Kurulu üyeleri nasıl seçilir?

1) Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçim sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde Genel Başkanın çağrısı ile en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Üçte iki çoğunluğun bulunması halinde gizli oyla kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter üye seçer.

Disiplin Kurulu üyelerini kim seçer?

Disiplin Kurulunda işbölümü:Madde 4- Disiplin kurulu, seçimi takip eden yedi gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, bir başkan ve bir yazman seçer. Asil üye boşalmaları yedek üye ile doldurulur.

Disiplin kurulu en az ve en çok kaç üyeden oluşur?

MADDE 33- Sendika Disiplin Kurulu, sendika genel kuruluna katılan delegeler arasından gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu nedir ne işe yarar?

Disiplin Kurulu, vermeye yetkili olduğu cezadan daha ağır bir ceza verilmesi gerektiği kanısına varırsa, dosyayı teklifi ile birlikte bir üst disiplin kuruluna gönderir. Merkez Disiplin Kurulunun verdiği Üyelikten çıkarma ve Kurul ve Meclis Üyeliklerinden çıkarma cezaları, Merkez Genel Kurulu tarafından onanır.

Disiplin Kurulu zorunlu mu?

İş yerlerinde Disiplin Kurulu oluşturulması zorunlu değildir. Kanunlarda ya da ikincil mevzuatta böyle bir yasal zorunluluğa yer verilmemiştir. Bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 26 maddesinde, “derhal fesih hakkını kullanma süresi” sınırlanmıştır.

You might be interested:  Okul Teşvik Ne Zaman?

Okulda sigara içen öğrenciye ne ceza verilir?

Yazıda, okulda sigara içen öğrencilerden 15 yaşını doldurmayanlarla 15-18 yaş arasındakilerin durumlarının ayrı ayrı değerlendirildiği belirtildi. Yasanın kapsadığı kapalı alanlarda sigara içenlere 69 TL para cezası veriliyor. Bu cezanın üçte bir oranında indirilmesi halinde, ceza 46 TL olarak uygulanacak.

MEB ilçe öğrenci disiplin kurulu kimlerden oluşur?

Madde 20- Okul Disiplin Kurulu, her ders yılının ilk ayı içerisinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen, müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısının bulunmadığı hallerde müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı, onur kurulu ikinci başkanı ve okul aile birliğinin kendi içinden seçeceği bir

Lisede uzaklaştırma cezası silinir mi?

Öğretmenler kurulu kararına bağlı olarak cezaları, mezun olacakları ders yılı sonunda öğrenci dosyalarından silinir ve sonuç yazılı olarak velilerine bildirilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *